O naší MŠ

Mateřská škola Zámrsk sídlí v historické budově, která je majetkem obce. Je zde umístěna od roku 1960. Původně měla dvě třídy, od roku 1988 je jednotřídní.

V budově č.87 je herna, sklad pomůcek, sociální zařízení, ředitelna, vstupní chodba, šatna, kuchyň, sklady potravin a zeleniny, hrubá přípravna a půda. V protější budově č. 86 je venkovní sklad hraček a místnost s keramickou pecí.

Více o naší MŠ